17. mai 2020 blir en annerledes nasjonaldag for alle. Framtun og Auli skolekorps skal likevel gjøre sitt for å markere dagen på Auli, Haga og Rånåsfoss i samarbeid med FAU på Auli skole og FAU på Framtun skole. 

Smittevernsregler

Korpsene har egne godkjente smittvernsrutiner og -standart både for øvelser og for 17. mai, som vi må overholde for å kunne spille

Samtidig vil vi være avhengige av at folk overholder reglene slik at vi kan marsjere. Vi minner derfor om om informasjonen fra regjeringen om at:

Musikkorps kan spille og marsjere der forholdene ligger til rette for dette. Det betyr at:

  1. Lokale korps kan marsjere i gater og langs veier hvis det ikke følger mennesker bak eller mange tilskuere står langs veien.
  2. Musikantene må marsjere med 2 meters avstand.
  3. Korpsene kan marsjere steder hvor innbyggerne kan stå i egne hager, på balkonger og i mindre grupper langs veien.

Det er viktig at dette overholdes for å kunne marsjere. 

 Det har senere blitt presisert at 

  1. På nasjonaldagen kan hele korpset marsjere sammen, uavhengig av størrelse – husk at 1 meters avstand til sidene og 2 meters avstand i marsjretningen opprettholdes.- Husk avstanden når korpset passerer  og spiller!
  2. Vi anbefaler at korpset spiller stående, og marsjerer til trommemarsj, av hensyn til smittevern og ev dråpesmitte. - Vi vil derfor stoppe ved veikryss og spille der slik at folk kan stå i de kryssende gatene med god avstand. 
  3. Bruk privatbiler til tranpsort og husk avstand også på parkeringsplass, og til og fra bilen. 
  4. Vær oppmerksom på ev publikum, og avstanden til disse. - FAU vil hjelpe til med vakter

Programmet

Programmet for 17. mai i koronaåret 2020 ser foreløpig slikt ut:

8:00 Flaggheising på Auli (bare Paul på trompet)
9:45 oppmøte på Haga stadion
10:00 Avgang fra Haga stadion mot Haga samfunnshus
11:00 Spilling ved grava til Tiril på Auli kirkegård
12:00 Avgang fra Myra via Tandbergvegen
13:00 Spilling av "Ja vi elsker" på sentervegen mellom butikkene sammen med aspirantkorpset
etterpå:
Utdeling av medaljer
Aspirantkorps med frivillige fra hovedkorpset og juniorer som "popup korps" på Rånåsfoss (Snuplassen i enden av Grønnbekkvegen)

 

 

 

 

Konsert 17.3.2019

 

Høstkonserten Framtun og Auli skolekorps (FASK)

27.10.2019

Betelkirken Auli

 

 

 

 

 

Det er det jeg rakk å filme ;) .

 

 

 

En liten oppsummering av nasjonaldagen med mobilen min.

 

 

   
© Framtun og Auli skolekorps